Billboardová kampaň v Polsku pro české firmy

Navrhujeme billboardové kampaně pro české firmy expandující na polský trh, resp. se zájmem propagovat se na česko-polské hranici. Billboardy jsou velmi silné vizuální médium, přičemž tato forma reklamy je jedna z nejpopulárnějších nejen v Evropě, ale na celém světě. Cílem billboardových kampaní je přitáhnout pozornost lidí v různých místech. V závislosti na lokalizaci lidé kolem billboardů procházejí, resp. projíždějí. Billboard je vynikající marketingové řešení, neboť funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

Jaké jsou možnosti billboardové reklamy pro české firmy, které zvažují propagaci svého zboží či služeb v Polsku?

Nabízíme širokou škálu služeb spojených s billboardovými kampaněmi. Pro naše klienty zajišťujeme např. tyto druhy billboardových kamapní:

 • na autobusových zastávkách
 • na bocích autobusů
 • u bočních cest a komunikací
 • na železničních vagónech
 • na letištích
 • na tramvajích
 • na stadionech
 • u dálnic
 • a na mnoha jiných místech.

Pokud si nejste jisti, která z billboardových kamapní by pro vás mohla být ta nejvhodnější, zkontaktujte se s námi telefonicky či e-mailem. Poradíme vám a pro váš produkt či službu navrhneme a zrealizujeme billboardovou kampaň s maximálním efektem.

Kolik vás billboardová kampaň bude stát?

Náklady na billboardovou kampaň jsou závislé na řadě faktorů, díky kterým se cena může různit. Mezi takové faktory, které zohledňujeme při stanovení ceny této kampaně, patří:

 • druh billboardové kampaně
 • lokalizace
 • jak dlouho se má reklama v daném místě prezentovat
 • velikost billboardu
 • zda jde o reklamní kampaň místní, celostátní či mezinárodní.

To je jen několik faktorů, na které je třeba brát zřetel při rozhodování o investici, jakou je billboardová kampaň.

Jaké jsou výhody billboardové kampaně pro české firmy zvažující propagaci v Polsku?

České firmy se záměrem propagovat v Polsku své výrobky či služby prostřednictvím billboardové kampaně, mohou využít těchto jejich výhod:

Oslovení velkého množství lidí

Billboardy mají schopnost přitáhnout pozornost lidí s ohledem na samotnou velikost a barevný vzhled billboardů. Profesionálně zrealizovaná a lokalizovaná billboardová kampaň osloví tisíce lidí.

Ekonomické hledisko

Billboardový marketing v porovnání s jinými druhy reklamy zacílí na mnohonásobně větší množství lidí, díky čemu dosáhnete většího efektu za méně peněz.

Dostupnost na území celé Evropy i jinde ve světě

Billboardy jsou velmi populární reklamou v každé evropské zemi a i na celém světě. Je to dokonalý způsob propagace firem z jednoho státu na území jiného. Billboardová kampaň je nejlepším řešením pro firmy, které se chtějí propagovat v sousední zemi, jako např. česká firma v Polsku.

Kde poskytujeme služby billboardových kampaní?

Realizujeme billboardové kampaně pro české firmy, které se chtějí propagovat v Polsku. Kromě toho poskytujeme služby billboardových kampaní ve všech evropských zemích i jinde ve světě, zejm. v případě větších projektů.