Marketingová podpora českých firem plánujících vstup na polský trh

Provozujete-li podnikatelskou činnost a plánujete-li její rozvoj směrem na polský trh, pak jsme tu pro vás! Vstoupit na nový trh, navíc takový, který je z geografického pohledu velmi blízký a kulturního velmi podobný, může pro vás znamenat neřešitelný úkol. Vstup na nový trh vám dává mnoho nových příležitostí a šancí. Avšak neznamená to, že se na cestě své expanze nesetkáte s řadou problémů.

Jaké služby v rámci marketingové podpory expanze českých firem na polský trh nabízíme?

Nabízíme následující služby:

  • Provádíme průzkum trhu, zejm. konkurenčního prostředí
  • Nikdo nezná kulturu v Polsku lépe než my – rodilí a žijící zde Poláci
  • Vytvoříme vám na míru internetové strany/e-shop v jazyce polském, českém či anglickém
  • Uvedeme do podvědomí veřejnosti vaši obchodní značku v sociálních médiích
  • Zveřejníme váš byznys-plán v tisku – pomůžeme vám s propagací v lokálním i celostátním tisku
  • Pomáháme s přípravou reklamních sloganů a klíčových slov speciálně pro polský Google za účelem zvýšení zájmu o vaši nabídku i z řad nových zákazníků

Jaké jsou výhody expanze vaší firmy na nový trh?

Existuje několik nesporných výhod spojených s expanzí vašeho podnikání na nový trh:

Zvýšení objemu prodeje

Zahajujete-li podnikatelskou činnost nebo rozšiřujete-li váš online byznys směren na nové trhy, jste schopni oslovit nové klienty. Obecně pak získání nových zákazníků vede k růstu prodeje.

Budování značky

Čím je širší základna zákazníků, tím více se vaše firma stává věrohodnější a významnější. Vstupem na nový trh rozšířite do podvědomí lidí také svou značku.

Snížení celkového počtu konkurentů

Vstupem na nový trh také minimalizujete vaši konkurenci. Mezinárodní značka totiž eliminuje potenciální konkurenci, a to zvláště nabízíte-li skvělé zboží či službu.

Jaké jsou náklady na marketingovou podporu českých firem při vstupu na polský trh?

Náklady na marketingovou podporu české firmy plánující expanzi na polský trh jsou závislé na šířce a složitosti projektu. Pro bližší informace o ceně této služby nás neváhejte kontaktovat telefonicky, nebo nám zašlete e-mail.