Dla ogranizacji i samorządów

Nasza oferta dotycząca promocji zagranicznej dla samorządów i organizacji, a także wszelkiej innej działalności pozarządowej ma na celu wsparcie i współpracę w zakresie poprawy rozpoznawalności danego regionu za granicą. Często zdarza się, że współpraca zagraniczna jest elementem niedocenianym w programie działalności samorządów i organizacji, a jest to jedna z najprostszych metod budujących wizerunek za granicą. W rezultacie podjęcia takiej współpracy zagranicznej, samorządy i organizacje mają niesamowitą szansę na zwiększenie atrakcyjności i znaczenia swojego regionu poza granicami kraju, co w konsekwencji daje szersze możliwości nawiązywania kontaktów handlowych i ekonomicznych na rynkach zagranicznych. Dzięki naszej inicjatywie mają Państwo szansę na wymianę doświadczeń, oraz na możliwość współpracy przy użyciu najnowszych technik mających zastosowanie w procesie inwestycji samorządowych, organizacyjnych, a także – w procesie pozyskiwania inwestorów zagranicznych i kontrahentów.

Współpraca z nami oferuje liczne korzyści, do których zaliczyć można między innymi:

  • tworzenie atrakcyjnego wizerunku danego regionu pod wieloma względami dzięki naszym wykształconym pracownikom i specjalistom
  • nowe możliwości gospodarcze i ekonomiczne, czyli rozwój regionu i zacieśnienie współpracy z zagranicą,
  • wzrost poziomu konkurencyjności regionu przy użyciu kompleksowych technik reklamowania i marketingu zagranicznego,

Współpracując zarówno z firmami, organizacjami, jak i samorządami nakierowujemy swoją ofertę na jak największą kompleksowość. Tym samym, nasza działalność w przypadku promocji zagranicznej ma na celu przede wszystkim:

  • wsparcie, opiekę i pomoc przy organizowaniu różnorodnych targów turystycznych, kulturowych,
  • wsparcie techniczne i pomoc przy organizowaniu szkoleń, seminariów, kursów
  • szeroka i kompleksowa pomoc w zakresie poszerzeni, lub nawiązania wspólpracy z regionami partnerskimi,
  • rozwinięcie współpracy z lokalnymi mediami dla podniesienia rozpoznawalności i nawiązaniu szerszej współpracy z organizacjami na rynku krajowym a w szerszym rozrachunku – na rynkach Europy, Świata, lub poszczególnych krajów,

Nasza promocja zagraniczna dla samorządów i organizacji to znakomita metoda na zwiększenie swojej atrakcyjności i znaczenia wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych, a tym samym ich przyciągnięcie. Oferujemy bogate zaplecze wsparcia i pomocy marketingowej i reklamowej. W swojej ofercie posiadamy wiele sprawdzonych i działających metod umożliwiających utworzenie strategii rozwojowej i promocyjnej dopasowanej w całości do potrzeb indywidualnych.

Wspieranie organizacji pozarządowych to również wsparcie dla wszelkich form pomocy dla mniejszości społecznych. Dajemy tym samym szansę na lepsze warunki rozwoju i wsparcia zarówno z naszej strony, jak i ze strony międzynarodowych partnerów dla programów społecznościowych. Wszelkie wsparcie i pomoc w zakresie szeroko pojętej promocji zagranicznej dla samorządów i organizacji to szansa na zaistnienie na rynku międzynarodowym. Swoje usługi promocyjne oferujemy zarówno na terenie Europy, oraz świata, ale też poszczególnych krajów.